Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: Το έλεος του Θεού βρίσκεται κρυμμένο στην ευσπλαχνία μας προς τον πλησίον!

22 Οκτωβρίου 2019

Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: Το έλεος του Θεού βρίσκεται κρυμμένο στην ευσπλαχνία μας προς τον πλησίον!

Όσιος Μάξιμος Ομολογητής.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν ο ένας τον άλλο και θ’ αγαπιόμαστε από το θεό.
Ας δείξουμε μακροθυμία ο ένας προς τον άλλο και θα δείξει και ο θεός μακροθυμία για τις αμαρτίες μας.
Ας μη ανταποδώσουμε κακό για κακό που μας έκαναν και δεν θα τιμωρηθούμε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας.

Διότι τη συγχώρηση των παραπτωμάτων μας τη βρίσκουμε στη συγχώρηση των αδελφών μας.
Και το έλεος του θεού βρίσκεται κρυμμένο στην ευσπλαχνία μας προς τον πλησίον.
Γι’ αυτό και ο Κύριος έλεγε «Συγχωρήστε, και θα συγχωρηθείτε και σεις.
Και, «εάν συγχωρήστε τα κακά που σας έκαναν οι άνθρωποι, θα συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο ουράνιος τα παραπτώματά σας».

Και πάλι· «μακάριοι είναι εκείνοι που δείχνουν ευσπλαχνία, γιατί αυτοί θα ελεηθούν».
Και, «με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθείτε και σεις».
Να, μας χάρισε ο Κύριος τρόπους σωτηρίας και μας έδωσε εξουσία αιώνια να γίνουμε τέκνα του θεού· στη θέλησή μας λοιπόν βρίσκεται η σωτηρία μας.
Ας δώσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας εξ ολοκλήρου στον Κύριο, για να λάβουμε έναντι αυτού ολόκληρον αυτόν.

 

Απόσπασμα από τον «Λόγο ασκητικό» του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή όπως περιέχεται στον τόμο, «Μάξιμος ο Ομολογητής», της σειράς Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών των Πατερικών Εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς». Η μετάφραση και τα σχόλια έγιναν από τον Ελευθέριο Μερετάκη.