Μήνυμα ημέρας

Με την μετάνοιά του Τον είχε πλήρως εξευμενίσει

22 Νοεμβρίου 2019

Με την μετάνοιά του Τον είχε πλήρως εξευμενίσει