Χαριτωμένες παραινέσεις

Γέροντας Άνθιμος Μικραγιαννανίτης: Η μετάνοια μάς κάνει αναμάρτητους

9 Δεκεμβρίου 2019

Γέροντας Άνθιμος Μικραγιαννανίτης: Η μετάνοια μάς κάνει αναμάρτητους

Γέροντας Άνθιμος Μικραγιαννανίτης. (Φωτογραφία Αγιορειτική Φωτοθήκη).

Η μετάνοια είναι ανακαίνιση του Βαπτίσματος.
Γι’ αυτό ο άνθρωπος, όπως στο Βάπτισμα δίνει υποσχέσεις ο ίδιος ή ανάδοχος του, έτσι και στην μετάνοια, αφού ομολογεί τα σφάλματά του, δίνει και υπόσχεση να μην τα πράξει πάλι.

Η άπειρη ευσπλαχνία του Θεού μάς έδωσε το μυστήριο αυτό της μετανοίας και της διαγραφής των πονηρών σφαλμάτων μας, για να σωθούμε και να κοινωνήσουμε της ατελεύτητης μακαριότητος.

Η μετάνοια μας καθαρίζει και μας κάνει αναμάρτητους.
Λευκαίνει τον ρυπωμένο χιτώνα της ψυχής μας και μας ενδύει χιτώνα αφθαρσίας.
Είναι νέα συνθήκη με τον Θεό και γι’ αυτό λέει:
«Ο βαπτισθείς και πιστεύσας σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Ματθ. ιστ’, 16).

Μετά, αυτός που σφάλλει σε κάτι και μετανοήσει καθαρίζεται από τον ρύπο του, συγχωρούνται τα σφάλματά του και σώζεται.

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του δρος Χαράλαμπου Μπούσια ο «Γέρων Άνθιμος, Μικραγιαννανίτης» των εκδόσεων Μυγδονία.