Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Για την εν σαρκί φανέρωση του Θεού Λόγου

28 Δεκεμβρίου 2019

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Για την εν σαρκί φανέρωση του Θεού Λόγου

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956).

Και ο Λόγος σαρξ εγένετο (Ιωάν. 1,14)

Ιδού αδελφοί μου η καινή, ευλογημένη, και σωτήρια για εμάς αρχή!

Η αρχή της σωτηρίας μας!

Ο Αδάμ, εξέπεσε, ήταν σάρκα υπό την εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου. Τώρα όμως, ο Πλάστης του Αδάμ εφανερώθη εν σαρκί για να λυτρώσει τον Αδάμ και τους επιγόνους του από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου.
Ο Υιός του Θεού – ο Θεός Λόγος, η Σοφία, το Φως, η Ζωή – κατήλθε στον κόσμο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους με ανθρώπινη σάρκα και ανθρώπινη ψυχή.

Ενσαρκώθηκε ο Θεός, ενηνθρώπισε, αλλά δεν χωρίστηκε από τη Θεία φύση Του. Συγκατέβη, ήλθε και εσκήνωσεν εν ημίν, ο Υιός και Λόγος του Θεού χωρίς διόλου να αποχωριστεί τον Θεό Πατέρα Του. (…Ο Υιός εκ του Πατρός γεννάται μηδαμώς αυτού χωριζόμενος, αλλ’ αεί εν αυτώ εστιν).

Διατήρησε όλα όσα ήταν και θα ήταν εις τους αιώνας των αιώνων και ωστόσο προσέλαβε κάτι νέο: ανθρώπινη φύση!
Η αιώνια υπόστασή Του ουδόλως αλλοιώθηκε από την ενσάρκωσή Του, όπως ούτε και η σχέση Του με τον Πατέρα Του και με το Άγιο Πνεύμα (σ.τ.μ. σχέση αλληλοπεριχωρήσεως).

Ιδού, πράγματι ο Θεός Πατήρ το μαρτυρεί τόσο στον Ιορδάνη, ποταμό όσο και στο Όρος Θαβώρ: ούτος εστιν ο υιός μου ο αγαπητός!
Ο Θεός Πατήρ δεν είπε: «Ούτος ήτο ο υιός μου…», αλλά «Ούτος εστίν ο υιός μου».

Το Άγιο Πνεύμα ήταν με τον Υιό, συν Αυτώ, στην κατά σάρκα γέννησή Του και καθ’ όλη τη διάρκεια της επί γης αποστολής Του.

Οι δύο φύσεις, η ανθρώπινη και η θεία, συνυπήρχαν ενωμένες στον Υιό αλλά ασυγχύτως. Πώς; Μη ρωτάτε εσείς που ούτε καν τους ίδιους τους εαυτούς σας μπορείτε να εξηγήσετε, ούτε μπορείτε να πείτε πως είναι ενωμένη, η ψυχή με το σώμα σας!
Μόνον τούτο να γνωρίζετε: ο Θεός επισκέφθηκε τη γη, πλουτίζοντάς την με θησαυρούς απερίγραπτους που κληροδότησε σε όλο το ανθρώπινο γένος – εξαίσια βασιλικά δώρα, άφθαρτα, αιώνια, ανεκτίμητα και αναντικατάστατα.

Να το γνωρίζετε αυτό και να σκιρτά ευφραινόμενη η καρδιά σας!
Αγωνιστείτε να καθαρίσετε τα χέρια σας, να εξαγνίσετε τις αισθήσεις σας, να εκπλύνετε την ψυχή σας, να λευκάνετε την καρδιά σας και να καθαρίσετε το νου σας, ώστε να δεχθείτε τα βασιλικά δώρα!
Διότι αυτά δεν δίνονται στους ακάθαρτους.

Ω Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ μας, διά του Αγίου Σου Αίματος και Πνεύματος, να εκπλύνουμε και να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, ώστε να γίνουμε άξιοι να δεχθούμε τα βασιλικά δώρα Σου.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο “Πρόλογος της Αχρίδος – Σεπτέμβριος”,  των εκδόσεων Άθως.