Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Επεφάνη δε τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσμο!

4 Ιανουαρίου 2020

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Επεφάνη δε τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσμο!

Και όταν συμπληρώθηκε «το μέτρον της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» και η περίοδος της τριακονταετούς παρατάσεως έλαβε τέλος, τότε «και ο λύχνος επί την λυχνίαν καιόμενος, και φαίνων πάσι τοις εν τη οικία αγαλλιάσιμα» -εάν εννοήσουμε ως οικία την Ισραηλιτική Συναγωγή.

Επεφάνη δε τότε και το αληθινό φως που φωτίζει τον κόσμο. Ω του θαύματος!
Ο ήλιος προς τον αστέρα, ο λόγος προς τη φωνή, ο νυμφίος προς τον φίλο, επειδή αυτό ήταν το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο της προσεγγίσεως να εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού «πάσα δικαιοσύνη», και για να μιλήσουμε ευαγγελικά, «ο μεν ένας να αυξάνη, ο δε άλλος να ελαττούται» [αναφέρεται στον άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή].

Πράγματι, πώς θα ήταν δυνατόν να μη ελαττωθεί το φως του λύχνου, ή και να αποσυρθεί εντελώς, αφού ήδη ο Ήλιος της δικαιοσύνης με τα θαύματά του αστραποβολούσε εξαίσια;

Βλέπεις πόσο χρονικό διάστημα χρειάσθηκε για να ολοκληρωθεί σωματικά ο Ιησούς, κατά την διάρκεια του οποίου υποτασσόταν στους γονείς του;

«Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού»!

Γιατί άραγε; Όσοι είναι υψηλοί στις θεωρητικές αναβάσεις και γνωρίζουν τα βάθη του Πνεύματος, ας δώσουν ο καθένας τη δική του εξήγηση· κατά τη δική μου γνώμη όμως, για δύο λόγους: για να νομοθετήσει ο νομοθέτης όλων των νομοθετών με τη δική του υποταγή την υπακοή των τέκνων προς τους γονείς και για να αγιάσει όλα τα στάδια της ηλικίας και τρίτον για να μην επιδείξει ο παντέλειος κάποια ξένη προς τη δική μας και ανόμοια βιοτή, εφ’ όσον μάλιστα ήθελε να μας παρουσιάσει τον τέλειο τρόπο ζωής.

Απόσπασμα από τον «Λόγο στην παραμονή των Φώτων» του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη, όπως περιέχεται στο βιβλίο, «Πατερικόν Κυριακοδρόμιον», έκδοση Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος.