Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ο Άγιος Ιωάννης είχε διαταχτεί να εξαγγείλει πρώτος τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού!

7 Ιανουαρίου 2020

Ο Άγιος Ιωάννης είχε διαταχτεί να εξαγγείλει πρώτος τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού!

Άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

[…] Ο Ιωάννης επρόκειτο να αναδειχτεί μεσίτης ανάμεσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και να γίνει φορέας πραγματικός όλων των ύψιστων αγαθών που αποκαλύπτονται μέσα και στις δυο Διαθήκες.
Και βέβαια έχει ομολογηθεί ότι στο πρόσωπο του Ιωάννη βρήκε το τέλος της η Παλαιά Διαθήκη.
Γιατί ο Ιωάννης βρίσκεται στο τέλος του χορού της Παλαιός Διαθήκης.
Έτσι άλλωστε λέγεται από πολλούς ότι όλοι οι προφήτες προφήτεψαν μέχρι τον Ιωάννη το Βαπτιστή.

Και ακόμη ο Ιωάννης θεωρείται η αρχή της Νέας Διαθήκης -επειδή αυτός προπορεύτηκε από τον Ιησού Χριστό- που την υπέγραψε με το αίμα Του.

Πραγματικά, ο Ιωάννης προηγήθηκε από όλους τους Αποστόλους, επειδή πραγματικά είχε αποσταλεί να βαδίσει πιο μπροστά από το Χριστό και να γίνει η απαρχή όλων των αγίων που θα κήρυτταν τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού.
Γιατί αυτός είχε πρώτος διαταχτεί να εξαγγείλει τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, πριν από το Χριστό.

Και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι από τις ημέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή, «η Βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστές αρπάζουν αυτή» (Ματθ. 11,12) και ο πρώτος βιαστής της υπήρξε ο Ιωάννης, που μας φανέρωσε με το παράδειγμά του ότι όλοι μπορούμε να την κατακτήσουμε, αν συμμορφώσουμε τη ζωή μας με τις ευαγγελικές αλήθειες.

Απόσπασμα από εγκωμιαστικό λόγο του Αγίου Σωφρονίου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στον Τίμιο Πρόδρομο, όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο «Το θεϊκό λυχνάρι, ο Τίμιος Πρόδρομος», των εκδόσεων Ετοιμασία, Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, Καρέας.