Μήνυμα ημέρας

Δώσε στον Θεό την αδυναμία σου

20 Ιανουαρίου 2020

Δώσε στον Θεό την αδυναμία σου