Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Διάδοχος Φωτικής: Η ανθρώπινη φύση από την κοιλιά της μάνας της είναι μαθημένη στις εύκολες ηδονές

21 Ιανουαρίου 2020

Άγιος Διάδοχος Φωτικής: Η ανθρώπινη φύση από την κοιλιά της μάνας της είναι μαθημένη στις εύκολες ηδονές

Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής Ηπείρου.

Ο δρόμος του Θεού, σε κείνους που αρχίζουνε να αγαπάνε την ευσέβεια, φαίνεται κακοτράχαλος και κατάστεγνος, όχι γιατί ο δρόμος είναι τέτοιος, αλλά επειδή η ανθρώπινη φύση από την κοιλιά της μάνας της είναι μαθημένη στις εύκολες ηδονές.

Και σε κείνους που μπορέσανε να φτάξουνε στον μέση αυτουνού του δρόμου, τους φαίνεται ευχάριστος κι εύκολος, γιατί, επειδή το κακό μέρος της ψυχής υποτάχθηκε με την αγαθή ενέργεια στην καλή συνήθεια, χάνεται μαζί τη θύμηση των ηδονών, και γι’ αυτό η ψυχή με ευχαρίστηση πια περπατά όλους τους δρόμους της ευσέβειας.

Για τούτο ο Κύριος, μπάζοντάς μας, στον δρόμο της σωτηρίας λέγει πως είναι στενός και θλιμμένος ο δρόμος που πηγαίνει στη ζωή, και πως λίγοι είναι αυτοί που περπατάνε σ’ αυτόν, ενώ σε εκείνους που θέλουνε με μεγάλον πόθο να μπορέσουνε να τηρήσουνε τις εντολές του, λέγει πως “ο ζυγός είναι χρηστός και το φορτίο μου αλαφρό”.

Πρέπει λοιπόν, στην αρχή του αγώνα να κάνουμε τις άγιες εντολές του Θεού βιάζοντας τη θέλησή μας, για να δει ο αγαθός Κύριος μας τον σκοπό και τον κόπο μας, και να κατευθύνει το θέλημα εκεινών που υπηρετούνε τα προσκυνητά θελήματα του· γιατί τότε ετοιμάζεται από τον Κύριο η θέλησή μας, ώστε με πολλή χαρά να κάνουμε ακατάπαυστα τα καλά έργα.
Και τότε θα καταλάβουμε αληθινά, πως ο Θεός είναι που ενεργεί σε μας το να θέλουμε και το να κάνουμε τις εντολές του.

Απόσπασμα από λόγο του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής όπως μεταφράστηκε από τον Φώτη Κόντογλου και περιέχεται στο βιβλίο “Βλάσιος Πασκάλ, Πηγής ζωής” των εκδόσεων Αστήρ.