Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: Τι παθαίνει ακόμη και τώρα ο Λόγος!

25 Ιανουαρίου 2020

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: Τι παθαίνει ακόμη και τώρα ο Λόγος!

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος.

Απεστάλη μεν, αλλά ως άνθρωπος (επειδή ήταν διπλούς στη φύση), επειδή και ένιωσε κούραση και πείνασε και δίψασε και δάκρυσε κατά τους φυσικούς νόμους.
Εάν δε εστάλη και ως Θεός, τι σε ενοχλεί αυτό;

Τη θέληση του Πατέρα, από τον οποίον προέρχεται, και τον οποίον τιμά ως αρχήν άχρονο, να την θεωρείς ως αποστολή, και να μην πιστεύεις ότι είναι κάτι το αταίριαστο για Θεό.

Επειδή λέγεται και ότι έχει παραδοθεί, αλλά έχει γραφτεί επίσης ότι έχει παραδώσει τον εαυτόν του.
Και ότι έχει αναστηθεί από τον Πατέρα και έχει αναληφθεί, αλλά και ότι έχει αναστήσει τον εαυτόν του και ότι θα έλθει πάλι.

Εκείνα προέρχονται από τη θέληση του Πατέρα, αυτά από τη δύναμή του.

Συ δε τα μεν πρώτα τα θεωρείς μειωτικά, τα δε άλλα, τα οποία εξυψώνουν, τα παραβλέπεις.
Και το ότι μεν έπαθε, το υπολογίζεις.
Το ότι δε έπαθε με τη θέλησή του, δεν το αναφέρεις.

Τι παθαίνει ακόμη και τώρα ο Λόγος!

Από άλλους μεν τιμάται ως Θεός και ταυτίζεται με αυτόν, από άλλους δε περιφρονείται, επειδή είναι άνθρωπος, και χωρίζεται από το Θεό.
Εναντίον ποιων να οργισθεί περισσότερο;
Ή, καλύτερα, ποιους να συγχωρήσει;
Εκείνους που ενώνουν λανθασμένα, ή εκείνους οι οποίοι χωρίζουν;
Διότι και εκείνοι έπρεπε να διαχωρίζουν και αυτοί να ενώνουν· οι μεν με τον αριθμό, οι δε με τη θεότητα.

Εμποδίζεσαι από τη σάρκα;
Αυτό κάνουν και οι Ιουδαίοι.

Μήπως τυχόν τον ονομάζεις και Σαμαρείτη;
Τη συνέχεια όμως δεν θα την αναφέρω.

Δεν πιστεύεις στη Θεότητα;

Αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τους δαίμονες.
Δύστυχε, πόσο πιο άπιστος είσαι ακόμη και από τους δαίμονες, και πόσο πιο αχάριστος από τους Ιουδαίους!

Εκείνοι την ονομασία του Υιού την θεώρησαν ως έκφραση ισοτιμίας διότι δεν γνώριζαν ακόμη τον Θεό, ο οποίος τον είχε στείλει.
Διότι πίστευαν μόνον αφού πάθαιναν.Συ δε δεν δέχεσαι ούτε την ισότητα, ούτε και αναγνωρίζεις τη Θεότητα.

Απόσπασμα από τον Λόγο λη’, «Εις τα Θεοφάνια, δηλαδή τη Γέννηση του Σωτήρος», του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, όπως δημοσιεύεται στον τόμο Ε’, της σειράς βιβλίων, της αφιερωμένης στα έργα του, των Πατερικών Εκδόσεων “Γρηγόριος Παλαμάς”.