Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: Οι αδελφοί πρέπει να έχουν μεταξύ τους το θεμέλιο της αγάπης!

29 Ιανουαρίου 2020

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: Οι αδελφοί πρέπει να έχουν μεταξύ τους το θεμέλιο της αγάπης!

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Οι αδελφοί πρέπει να ζουν μεταξύ τους με πολλή αγάπη· είτε προσεύχονται, είτε διαβάζουν τις Γραφές, είτε κάνουν κάτι άλλο, πρέπει να έχουν μεταξύ τους το θεμέλιο της αγάπης· και έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Κυρίου σ’ εκείνες τις προαιρέσεις.

Και αυτοί που εργάζονται, και αυτοί που προσεύχονται, και αυτοί που διαβάζουν, μπορούν όλοι, ζώντας μεταξύ τους με απλότητα και ακεραιότητα, να ωφεληθούν.

Διότι τι έχει γραφεί; «Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη»· ώστε με όποιο τρόπο οι Άγγελοι, ζώντας μεταξύ τους με πολλή ομόνοια και αγάπη, συναναστρέφονται με ειρήνη, και δεν υπάρχει εκεί έπαρση ή φθόνος ή φιλονεικία, αλλά μεταξύ τους υπάρχει αγάπη και καθαρότητα, έτσι πρέπει και οι αδελφοί να συναναστρέφονται μεταξύ τους· διότι συμβαίνει κάποιοι αδελφοί να είναι τριάντα· δεν μπορούν να ασχολούνται με το ίδιο έργο όλη τη μέρα και τη νύχτα, αλλά κάποιοι απ’ αυτούς αφιερώνουν έξι ώρες στην προσευχή, και θέλουν να διαβάσουν· άλλοι απ’ αυτούς υπηρετούν τους αδελφούς με προθυμία· άλλοι απ’ αυτούς κάνουν κάποιο άλλο έργο.

Πρέπει λοιπόν, αν κάνουν κάτι οι αδελφοί, να συναναστρέφονται μεταξύ τους με αγάπη και χαρά.

Και εκείνος που εργάζεται, έτσι ας πει για κείνον που προσεύχεται, ότι «ο αδελφός μου δε θα κάνει αποκλειστικό κτήμα του το θησαυρό, αλλά είναι συμμέτοχος, και έχω και εγώ»· και εκείνος που προσεύχεται ας πει για κείνον που διαβάζει· «ό,τι εκείνος ωφελείται από την ανάγνωση, προχωρεί για δικό μου όφελος»· και εκείνος που εργάζεται έτσι ας πει, ότι «το διακόνημα που κάνω είναι κοινή ωφέλεια· διότι όπως τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, και βοηθούνται μεταξύ τους, αν και κάνει το καθένα ιδιαίτερη εργασία, όμως το μάτι βλέπει για όλο το σώμα, και το χέρι εργάζεται για όλα τα μέλη, και το πόδι βαδίζει περιφέροντας όλα τα μέλη, και συμπάσχουν μεταξύ τους».

 

Απόσπασμα από τον λόγο, «Για να συναστρέφονται μεταξύ τους οι αδελφοί με ομόνοια και αγάπη» από το βιβλίο, Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Έργα», τόμος Ε’, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Κωνσταντίνος Γ. Φραντζολάς.