Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Θεός δεν υπόσχεται να μας βάλει στον παράδεισο, αλλά στον ίδιο τον ουρανό!

15 Φεβρουαρίου 2020

Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Θεός δεν υπόσχεται να μας βάλει στον παράδεισο, αλλά στον ίδιο τον ουρανό!

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Συνέχεια από: http://www.diakonima.gr/?p=481536

ε’. Δεν ακούς τι λέει ο Παύλος για τα αγαθά εκείνα; «Εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, και ωτίον [αυτί] δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν»· τον παράδεισο όμως τον είδε και το μάτι του Αδάμ, και το αυτί τον άκουσε, και η καρδιά του ανθρώπου τον δέχτηκε· γιατί γι’ αυτό μιλάμε τόσες μέρες· πώς λοιπόν δέχτηκε τ’ αγαθά ο ληστής;

Γιατί ο Θεός δεν υπόσχεται να μας βάλει στον παράδεισο, αλλά στον ίδιο τον ουρανό· ούτε κήρυξε βασιλεία του παραδείσου, αλλά βασιλεία των ουρανών. «Ήρχισεν», λέει «να κηρύττη και να λέγη, Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών», όχι η βασιλεία του παραδείσου, αλλά η «βασιλεία των ουρανών».

Γιατί έχασες βέβαια τον παράδεισο, αλλά σου έδωσε ο Θεός τον ουρανό, για να δείξει και τη φιλανθρωπία του, και να βλάψει τον διάβολο, δείχνοντας ότι και χίλια κακά αν επιχειρήσει εναντίον του γένους των ανθρώπων, τίποτα πια δεν θα μπορέσει να κάνει, επειδή ο Θεός μας ανεβάζει πάντοτε σε μεγαλύτερες τιμές.

Έχασες λοιπόν τον παράδεισο, και σου άνοιξε ο Θεός τον ουρανό· καταδικάστηκες σε πρόσκαιρο πόνο, και τιμήθηκες με αιώνια ζωή.

Διάταξε την γη να βγάλει αγκάθια και τριβόλους και η ψυχή σου βλάστησε καρπό του Πνεύματος.

Βλέπεις πώς μεγαλύτερη η ευκολία από την τιμωρία;

Πώς είναι περισσότερος ο πλούτος;

Κάτι τέτοιο λέω· Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από χώμα και νερό και τον έβαλε στον παράδεισο.

Αυτός που πλάστηκε δεν έγινε χρήσιμος, αλλά διαστράφηκε.

Δεν τον αναπλάθει πια από γη και νερό, αλλά από νερό και Πνεύμα· και δεν του υπόσχεται τον παράδεισο, αλλά τη βασιλεία των ουρανών.

Και πώς έγινε αυτό άκου.

Όταν ο Νικόδημος ο άρχοντας των Ιουδαίων έπεσε, κι επιθυμούσε την εδώ γέννηση κι έλεγε ότι είναι αδύνατο γέρος να ξαναγεννηθεί άνωθεν, κοίτα πώς ο Χριστός καθαρότερα του φανερώνει τον τρόπο της γέννησης.
«Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την Βασιλείαν του Θεού».

Αν λοιπόν τη βασιλεία των ουρανών υποσχόταν και στον παράδεισο έβαλε τον ληστή, ποτέ δεν του έδωσε τ’ αγαθά. Αλλά και κάτι άλλο εκτός απ’ αυτό λένε.

Συνεχίζεται

 

Απόσπασμα από τον 7ο λόγο, στην «Γένεση», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση, στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος 7ος, Ερμηνευτικά Β’», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κώστας Τσιρόπουλος.