Πολυμέσα - Multimedia

Οι πολλοί για τον ένα

19 Φεβρουαρίου 2020

Οι πολλοί για τον ένα

Ομιλεί ο Σεβασμ. Σισανίου κ Σιατίστης Παύλος


Η Ομιλία έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2009 από τον μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.Παύλο Ιωάννου με θέμα: «Οι πολλοί για τον ένα..»

Ομιλίες σχετικές με την οικογένεια και το παιδί.

http://agiazoni.gr/audios.php?audioid=39647087912185767848