Μήνυμα ημέρας

Δεν έχουν αλήθεια μέσα τους

27 Φεβρουαρίου 2020

Δεν έχουν αλήθεια μέσα τους