Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης – ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ

27 Φεβρουαρίου 2020

Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης – ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ

Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΙΘ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Βασ. Σοφίας 9 καὶ Δημητρίου  Μόσχα

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ  Ἱερὰ Κοινοβιακὴ ΜονὴΠάλτιν Πέτρου-Βόντα Ρουμανίας καὶ οἱ ἐκδόσεις ΑΘΩΣ ἔχουν τὴν χαρὰ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν παρουσίαση τοῦ τόμου Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης, Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου. Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἡ  ζωὴ καὶ τὸἔργο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σεβαστοὺς καὶ ἀγαπητοὺς στὴΡουμανία πατέρες τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος κατέκτησε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ζώντας ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ στήριξε τὸν δοκιμαζόμενο λαό.

Τὴν Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, στὶς 7 μ.μ. στὸΔημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, στὴν αἴθουσα ΔημοτικοῦΣυμβουλίου, θὰ προλογίσει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος, Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθηνών, εκ μέρους  τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, συνδιοργανωτρίας  τῆς ἐκδηλώσεως.

Γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν Ρουμανία καὶ θὰ μιλήσουν ἄνθρωποι, ποὺ γνώρισαν τὸν Γέροντα ἀπὸ κοντά.

Συγκεκριμένα:

– ἡ Γερόντισσα Ἰουστῖνα, ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Πάλτιν-Πέτρου Βόντα, τῆς μεγαλυτέρας γυναικείας κοινοβιακῆς μονῆς τῆς Ρουμανίας,

– ὁ π. Στέφανος Μίντεα (p. Ștefan Mindea), ἀρχιδιάκονος στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Τόμιδος καὶ ἰατρὸς νευροχειρουργός, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντος,

– ἡ σκηνοθέτις Carmen Olaru, δημιουργὸς ταινίας μικροῦ μήκους ἀφιερωμένης στὴν ζωὴ τοῦ Γέροντος.

Τὴν ἔκδοση θὰ παρουσιάσει ἡ μεταφράστρια τοῦἔργου Χαρὰ Λιαναντωνάκη.

Στὴ συνέχεια θὰ προβληθεῖ ἡ ταινία καὶ θὰἀκολουθήσει κέρασμα καὶ συζήτηση.

https://www.orthros.eu/