Μήνυμα ημέρας

Η αδικία πληρώνεται πολύ βαριά

8 Απριλίου 2020

Η αδικία πληρώνεται πολύ βαριά