Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: Δεν πέφτουν όλοι στους ίδιους πειρασμούς, επειδή δε διαθέτουν όλοι τον ίδιο νου!

3 Ιουνίου 2020

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος: Δεν πέφτουν όλοι στους ίδιους πειρασμούς, επειδή δε διαθέτουν όλοι τον ίδιο νου!

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Ψηφιδωτό, Νέα Μονή Χίου.

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=497203

Ποια είναι η χάρη, ποια είναι η φύση, ποια είναι η γνώση, ποια είναι η προαίρεση, ποιο είναι το χτύπημα*, ποια είναι η συμμετοχή;
Και ο Παύλος είπε ότι υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, και ότι χορηγούνται για το συμφέρον μας.

Ούτε λοιπόν, όταν δε λαμβάνουμε χαρίσματα, να δείξουμε απιστία, ούτε, όταν λαμβάνουμε, να ζητούμε τα ίδια.

Ας μην αμφιβάλλουμε εξαιτίας της διαφοράς, νομίζοντας ότι δεν είναι ίδια η χάρη, αλλά ας στρέψουμε την προσοχή μας στους καιρούς και τους ανθρώπους και τις διαθέσεις.

Ούτε οι Αιγύπτιοι κυβερνούν τώρα, ούτε οι Χαναναίοι υποφέρουν από πείνα.
Δεν υπάρχει ο δίκαιος Ιακώβ, ούτε το έθνος του Ισραήλ, που πρέπει να βγει από την Αίγυπτο, για να κληρονομήσει τη χώρα των Χαναναίων.
Δεν υπάρχουν οι βοσκοί αδελφοί, ούτε οι Μαδιανίτες έμποροι, ούτε ο Ιωσήφ που εμπνέεται από τα όνειρα.

Από τις άλλες μαρτυρίες που έχουμε από τη Γραφή, πιστεύουμε ότι και η χάρη ίδια είναι και η πίστη ίδια.

Αν όλα τα χαρίσματα ήταν παρόμοια, θα νομίζαμε ότι δεν κυβερνά η πρόνοια, αλλά η φύση· αλλά όπως ο Άβελ απέκτησε τη χάρη, διότι, παρόλο που φονεύθηκε, με το αίμα του συνομίλησε με τον Θεό, όπως ο Ενώχ μεταφέρθηκε, για να μη δει θάνατο, και όπως ο Νώε σώθηκε με τη χάρη από τον κατακλυσμό, έτσι και στην παρούσα κατάσταση είναι μεγάλη η διαφορά, διότι και η προαίρεση είναι διαφορετική.

Από τη χάρη ας αντιληφθούμε και για τη διαφορά της δοκιμασίας.
Δεν πέφτουν όλοι στους ίδιους πειρασμούς, επειδή δε διαθέτουν όλοι τον ίδιο νου· διότι, αν και συναγωνίζονται για ένα στεφάνι, με διαφορετικό τρόπο εξασκούνται και αγωνίζονται.

Παίρνοντας παράδειγμα από αυτούς που πλέουν στη θάλασσα, δεχθείτε ότι η θάλασσα είναι μία, αλλά υπάρχει διαφορά στην πορεία.

Όλα τα πλοία είναι όμοια· όμως άλλα, αν και έπλεαν με ευνοϊκό άνεμο, κινδύνευσαν, και άλλα, αν και αντιμετώπισαν πολύ μεγάλους κινδύνους, σώθηκαν και πολλά πλοία, αν και τα σπρώχνει ο ίδιος άνεμος, κινούνται διαφορετικά.

Αλλά και οι τόποι και τα ακρωτήρια προξενούν ανέμους και κύματα, και ή εμποδίζουν ή ευκολύνουν τους χειρισμούς των κυβερνητών.

Και τα σχήματα των πλοίων, αλλά και το πιο μικρό πανί του τιμονιού γίνεται αιτία, ώστε να αντιληφθείτε την κατάστασή σας.

* Εννοεί τούς πειρασμούς που επιτρέπει η θεία χάρη για την παιδαγωγία μας.

Απόσπασμα από τον λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Για τη θεία χάρη», όπως περιέχεται σε μετάφραση στον τόμο Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Έργα, τόμος ε’», των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Μετάφραση, κείμενο, σχόλια, Κωνσταντίνος Γ. Φραντζολάς, φιλόλογος.