Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Απ. Παύλος τριγύρισε όλη την οικουμένη και καθάρισε τη γη!

25 Ιουνίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Απ. Παύλος τριγύρισε όλη την οικουμένη και καθάρισε τη γη!

Απόστολος Παύλος

Συνέχεια από: http://www.diakonima.gr/?p=500113

Δεν μένει παρά με τους αγγέλους να τον συγκρίνωμε, γι’ αυτό ας αφήσωμε την γη κι ας ανεβούμε στων ουρανών τις αψίδες, αλλά ας μην κατηγορήση κανείς τα λόγια μας για την τόλμη τους. Αφού η Γραφή ωνόμασε άγγελο και τον Ιωάννη, και τους ιερείς, δεν είναι άπρεπο να συγκρίνωμε τον καλύτερο [τον Απόστολο Παύλο] απ’ όλους με τις ουράνιες εκείνες δυνάμεις.

Τι το σπουδαίο στους αγγέλους;
Ότι υπακούουν στον Θεό με προσοχή μεγάλη, γι’ αυτό κι ο Δαβίδ έλεγε μ’ έκπληξη· “Ισχυροί σε δύναμη, που εκτελούν το θέλημα του”. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο σαν αυτό, ας είναι χίλιες φορές ασώματοι. Αυτό που τους κάνει περισσότερο μακάριους είναι αυτό, ότι δέχονται τα προστάγματα του Θεού, ποτέ δεν παρακούουν.

Αυτό λοιπόν μπορεί κανείς να δη ότι κι ο Παύλος το τηρούσε με προσοχή. Γιατί δεν έπραξε μόνο το λόγο τον Θεού αλλά και τα προστάγματά του και πιο πολύ από τα προστάγματα. Αυτό φανερώνει όταν έλεγε· “Ποιος λοιπόν είναι ο μισθός μου; το να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού”.

Τι άλλο θαύμαζε τους αγγέλους ο προφήτης κι έλεγε, “Εκείνος που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα και τους λειτουργούς του φωτιά που καίει”; Αλλά κι αυτό μπορείς να το δης στον Παύλο. Όπως το πνεύμα κι η φωτιά, έτσι τριγύρισε όλη την οικουμένη, και καθάρισε τη γη.

Αλλά, θα πης, δεν κέρδισε τον ουρανό;
Μα αυτό ακριβώς είναι το θαυμαστό, ότι ήταν τόσο τέλειος στη γη, κι έμοιαζε με τις ασώματες δυνάμεις αν και φορούσε σώμα θνητό.
Πόσο πρέπει λοιπόν να κατακριθούμε, όταν ένας άνθρωπος συγκεντρώνει πάνω του όλα τα καλά, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε ούτε σ’ ένα μικρό μέρος να του μοιάσωμε;

Αφού τα καταλάβαμε αυτά, ας απαλλάξωμε τους εαυτούς μας από την κατηγορία αυτή κι ας φροντίσωμε να φτάσωμε στο δικό του ζήλο, για να μπορέσωμε να κερδίσωμε και τα ίδια αγαθά, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος, τώρα και πάντοτε, και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

 

Απόσπασμα από την Πρώτη ομιλία Εις τον Απόστολο Παύλο του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως περιλαμβάνεται στην έκδοση “Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος Ε’, Εγκωμιαστικά (Β)”, των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κωνσταντίνος Λουκάκης.