Χαριτωμένες παραινέσεις

Γέροντα Ιερώνυνυμος: Για τα όνειρα και τις πρακτικές αρετές

8 Ιουλίου 2020

Γέροντα Ιερώνυνυμος: Για τα όνειρα και τις πρακτικές αρετές

Γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας (1883-1966).

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=501889

– Για τα όνειρα, η γνώμη έχετε, Γέροντα;
«Είναι καλύτερα να μην πιστεύουμε καθόλου στα όνειρα, διότι πολλοί επλανήθησαν από αυτά. Υπάρχουν τριών ειδών όνειρα: του Θεού, του λογισμού και του εχθρού.

Αν είναι εκ Θεού και δεν τα πιστεύουμε, δεν κακοφαίνεται του Θεού, διότι δεν τα πιστεύουμε από φόβον, διά να μην πλανηθούμε. Αν έλθω την νύκτα να σου κτυπήσω την πόρτα και συ δεν μου ανοίξεις, επειδή δεν γνώρισες την φωνήν μου, δεν μου κακοφαίνεται.
Έτσι και ο Θεός, δεν οργίζεται όταν από φόβον Θεού δεν πιστεύουμε τα όνειρα.

Το κρασί και το ξύδι έχουν το ίδιο χρώμα. Από την γεύση καταλαβαίνεις την διαφορά. Αν το όνειρο είναι από Θεού, φέρνει γαλήνη, αν είναι του εχθρού, φέρνει ταραχήν. Προσέχετε τις πλάνες.

Καλύτερα ν’ ασφαλίζετε τον εαυτό σας και να μην πιστεύετε τίποτα έξω απ’ ό,τι διδάσκει η εκκλησία μας».

Ο Γέροντας σταμάτησε για λίγο. Έγειρε στην πολυθρόνα του και κοίταζε ψηλά. Για λίγα λεπτά στο κελλί τον βασίλευε απόλυτη σιγή, κανένας δε θέλησε να την διακόψει.

Μετά ανασηκώθηκε κάπως και συνέχισε:

«Η πράξις προηγείται της θεωρίας. Ο Θεός έπλασε πρώτα το σώμα και μετά ενεφύσησε την ψυχή. Ο Ιακώβ εργάσθηκε πρώτα επτά χρόνια διά την Ραχήλ, αλλά έλαβε την Λεία, που συμβολίζει τις πρακτικές αρετές-πολυτεκνία.

Μετά εργάσθηκε άλλα επτά χρόνια και έλαβε την Ραχήλ, που συμβολίζει την θεωρία. Εσείς τώρα είσθε στην αρχή της πνευματικής ζωής. Πρέπει ν’ αγωνισθείτε διά ν’ αποκτήσετε τας πρακτικάς αρετάς.

Ν’ αγωνίζεσθε με προσευχήν, νηστείαν, όσην δύνασθε, εξομολόγησιν, θείαν κοινωνίαν κλπ. να διαβάζετε επίσης πνευματικά βιβλία, κυρίως την Αγίαν Γραφήν, το Ψαλτήριον και τον Αββά Ισαάκ.

Φροντίζετε να κερδίζετε χρόνον από την συζήτησιν και να τον αφιερώνετε εις την μελέτην. Αν κάπου έχει καλό κήρυγμα, καλόν είναι να το παρακολουθείτε. Το κήρυγμα είναι σαν την βροχή. Παντού βρέχει και ποτίζει.
Ο λόγος, η εποικοδομητική συζήτησις, είναι σαν το ρυάκι, που ποτίζει περιορισμένα».

 

Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση, «Γέροντας Ιερώνυμος, ο Ησυχαστής της Αίγινας», Αθήνα, 1999.