Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Σωφρόνιος: Κανένας στον κόσμο δεν πονεί τόσο βαθειά και τόσο πολύ όπως ο Χριστιανός

6 Σεπτεμβρίου 2020

Όσιος Σωφρόνιος: Κανένας στον κόσμο δεν πονεί τόσο βαθειά και τόσο πολύ όπως ο Χριστιανός

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=510346

«Είναι ανάγκη να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αυτό το μοναδικό βιβλίο. Τότε το πνεύμα μας δημιουργείται σύμφωνα με τον λόγο τον Θεού. Ο νους μας συνηθίζει να ζη σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, και όταν ζούμε αρκετά χρονιά με αυτήν την επιθυμίαν, να ζήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού, τότε ανεπαισθήτως αρχίζουμε να σκεπτώμαστε εν τω Πνεύματι των εντολών του Θεού.

Αυτή η μέθοδος, να ενεργούμε δηλαδή με την δύναμιν του Θεού σε οποιαδήποτε περίπτωση, σύμφωνα με το πνεύμα τον Χριστού και τας εντολάς, θα μας κάνει να συνηθίσουμε να αντιδρά ο νους μας και η καρδία μας στα πράγματα, όπως το θέλει ο Χριστός. Είναι καταπληκτικό να σκέφτεται ο μικρός άνθρωπος όπως ο δημιουργός αυτού τον κόσμου».

«Εάν αρχίσουμε να σκεπτώμαστε εις αυτήν την ζωήν κατά τον τρόπο που μας λέγει ο Χριστός, μπαίνομε ανεπαισθήτως εις την σφαίραν του Θείου νοός και αποκτούμε επίγνωσιν του αληθινού Θεού, η οποία είναι η αιώνιος ζωή».

«Πώς γίνεται ο πιστεύων εις τον Χριστόν να μην πεθάνη; Ποιος δεν πέθανε; Εάν εμείς θα συνεχίσουμε να ζούμε με το πνεύμα των εντολών, όταν πεθάνουμε, αυτός ο χωρισμός της ψυχής μας δεν αφαιρεί από την ψυχή την χάριν του Θεού. Και η ψυχή κατόπιν δεν καταλαβαίνει ότι πέθανε, αλλά περνά διά μέσου του θανάτου, ή όπως λέγει το Ευαγγέλιο εκ του θανάτου εις την ζωήν».

«Το δύσκολο στην διδασκαλία τον Χριστού είναι το ότι, όταν προσπαθήσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον λόγον τον Χριστού, οι πόνοι μας, τα παθήματά μας αυξάνουν. Και εμείς οι Χριστιανοί ζούμε με μεγαλύτερο πόνο από τους άλλους που δεν πιστεύουν. Και εάν δεν υπήρχε Ανάστασις και πέραν του τάφου ζωή, θα ήμασταν ελεεινότεροι πάντων, διότι κανένας στον κόσμο δεν πονεί τόσο βαθειά και τόσο πολύ όπως ο Χριστιανός».

«Όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στην Χριστιανικήν ζωήν, όλος ο κόπος, όλη η άσκησή μας είναι να αντιδρούμε με την αγάπη του Θεού ακόμη και στους εχθρούς μας. Αυτό είναι το μαρτύριο τον Χριστιανού».

«Η σημερινή ζωή για μας είναι κάθε στιγμή η κρίσις του Θεού. Οπότε, εάν κάναμε σύμφωνα με τας εντολάς του Χριστού, έρχεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος, όταν όμως παραβαίνουμε, έστω και ολίγον τον νόμον των εντολών του Θεού, μας εγκαταλείπει ο Θεός και παθαίνουμε αυτήν την εγκατάλειψιν που οι άλλοι δεν γνωρίζουν, ούτε καν καταλαβαίνουν τι θα πει εγκατάλειψις από τον Θεόν».

 

Απόσπασμα από το βιβλίο «Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση», Άγιον Όρος 2011.