Μήνυμα ημέρας

Δεν γηράσκει ποτέ

28 Οκτωβρίου 2020

Δεν γηράσκει ποτέ

Ο ιερός της πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν, και η καρδία δεν γηράσκει ποτέ

(Ρήγας Φεραίος)

 

Πηγή : agiazoni.gr