Μήνυμα ημέρας

Εγώ ειμι το φως του κόσμου

3 Δεκεμβρίου 2020

Εγώ ειμι το φως του κόσμου

«Εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία αλλ ‘ έξει το φως της ζωής»

( Ιωάννου 8, 12) .