Ο πόλεμος με τα πάθη είναι αναπόφευκτος

Ο πόλεμος με τα πάθη είναι αναπόφευκτος, γιατί αυτά δεν παραιτούνται ποτέ αυτοθέλητα από τα δικαιώματα που απέκτησαν, αν και παράνομα, στη ψυχή και στο σώμα.

(Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)