Μήνυμα ημέρας

Ο φθόνος να μη φωλιάζει ανάμεσά σας.

19 Ιανουαρίου 2021

Ο φθόνος να μη φωλιάζει ανάμεσά σας.

Ο φθόνος να μη φωλιάζει ανάμεσά σας.

(Αγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)