Μήνυμα ημέρας

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με

26 Ιανουαρίου 2021

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με


Να παίρνουμε κανένα τηλεφωνάκι στον Κύριο και στην Παναγία.

Το “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”, είναι το νούμερο του Χριστού.
“Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ με” , είναι το νούμερο της Παναγίας.

Όταν την επικαλούμαστε, είναι σαν να μας λέει: “Έλα, παιδί μου, σ’ ακούω”…

π. Σ. Χ.