Προσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

Το Ανώγαιον του Μυστικού Δείπνου

28 Απριλίου 2021

Το Ανώγαιον του Μυστικού Δείπνου

06sioncenacolobig1

Το «Ανώγαιον» χτίστηκε από τους Σταυροφόρους τον 12ο αιώνα για να μνημονεύσει το μέρος που πιστεύεται ότι είναι εκεί όπου ο Ιησούς τέλεσε τον Μυστικό Δείπνο με τους μαθητές Του. Η εκκλησία «Αγία Σιών» ανηγέρθη στην τοποθεσία αυτή από προγενέστερους χριστιανούς, και καταστράφηκε το 614 μ.Χ. (από τους Άραβες).

Την εποχή του Ιησού, κάθε άρρην Εβραίος, που ήταν ενήλικας και ζούσε σε ακτίνα 15 μιλίων από τα Ιεροσόλυμα, έπρεπε να εορτάζει κάθε χρόνο το πάσχα μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η ενιαύσια εορτή γινόταν εις ανάμνησιν της απολύτρωσης του λαού του Ισραήλ από την σκλαβιά τους στην Αίγυπτο (βλ. Έξοδος, κεφ. 12). Εκείνη τη νύχτα, ο άγγελος του θανάτου θανάτωσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, αλλά προσπέρασε τα σπίτια των Ισραηλιτών, επειδή οι παραστάτες και το ανώφλι των θυρών τους ήταν πασαλειμμένα με το αίμα ενός αψεγάδιαστου αμνού, που είχε σφαχθεί για την περίσταση. Ο Ιησούς επέλεξε τον καιρό του πάσχα για να εκπληρώσει αυτό που είχε αναγγείλει στην Καπερναούμ, δίδοντας στους μαθητές Του το σώμα Του και το αίμα Του (Κατά Ιωάννην ΣΤ΄ 51-58)…

06sionentratabig2

cenacle81

06sioncenacolo1big2

06sioncenacolo2big

Πηγή: Israel Yesterday & Today – A pilgrimage in word & image, Studium Biblicum Franciscanum
Επεξεργασία και μετάφραση: Διακόνημα.gr