Μήνυμα ημέρας

Ζητά πρώτα ταπεινά την άδειά μας

28 Ιουλίου 2021

Ζητά πρώτα ταπεινά την άδειά μας

«Ούτε ο ίδιος ο Θεός
δεν μπαίνει στο ιερό
της ψυχής μας με τη βία…
Ζητά πρώτα ταπεινά την άδειά μας».

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος