Μήνυμα ημέρας

Δεν αρέσουν στον Θεό

16 Οκτωβρίου 2021

Δεν αρέσουν στον Θεό

Ὅσοι ἱκανοποιοῦν τὶς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας, δὲν γίνεται νὰ ἀρέσουν στὸν Θεὸ

(Ρωμ. 8,8)