Μήνυμα ημέρας

Η Αγία Αικατερίνα!

25 Νοεμβρίου 2021

Η Αγία Αικατερίνα!

⭐Η Αγία Αικατερίνα!

Σοφή!

Παρθένος!

Μάρτυς!

Η *Σοφία* ανήκει στη διάνοια!

Η *Παρθενία* αναφέρεται στο σώμα!

Το *Μαρτύριο* προϋποθέτει Πίστη!

*π.Σπ.Ρ.