Μήνυμα ημέρας

Τί να μας ενδιαφέρει

28 Νοεμβρίου 2021

Τί να μας ενδιαφέρει

Να μας ενδιαφέρει

“τι θα πει  ο Θ ε ό ς”

και όχι

“τι θα πει  ο  κ ό σ μ ο ς”.

*π.Σπ.Ρ.