Μήνυμα ημέρας

Η Πρόνοια του Θεού

29 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόνοια του Θεού

Το παρελθόν μας,
θα το ηρεμήσει
το Έλεος
του Θεού.

Το παρόν μας,
θα το αναλάβει
η Αγάπη
του Θεού.

Το μέλλον μας,
θα το εξασφαλίσει
η Πρόνοια
του Θεού.