Μήνυμα ημέρας

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

30 Νοεμβρίου 2021

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.