Μήνυμα ημέρας

Ευχαριστίες!

29 Δεκεμβρίου 2021

Ευχαριστίες!

Να ευχαριστήσουμε
τους ανθρώπους
που βρήκαν χρόνο
για εμάς
στη διάρκεια
της χρονιάς
και όσους
δεν κοίταξαν
τον χρόνο τους
όταν τους χρειαζόμασταν!