Μήνυμα ημέρας

Π ρ ο σ ε υ χ ή  για τη νέα χρονιά.

3 Ιανουαρίου 2022

Π ρ ο σ ε υ χ ή  για τη νέα χρονιά.

“Κύριε, βοήθησέ με

να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα,

όσα θα μου φέρει η νέα χρονιά.

Βοήθησέ με

να παραδοθώ ολοκληρωτικά

στο Άγιο Θέλημα Σου!

Στην κάθε ημέρα αυτού του έτους

φώτισέ με και δυνάμωνέ με

για το κάθε τι!

Καθοδήγησε την θέλησή μου

και δίδαξέ με να προσεύχομαι,

να πιστεύω,

να υπομένω,

να συγχωρώ

και να αγαπώ!

Αμήν”

▪︎π.Σπ.Ρ.