Μήνυμα ημέρας

Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α

4 Ιανουαρίου 2022

Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α

√ Θ ε έ μου
αυτή
την χρονιά,
να μην ξεχάσουμε:

Ό,τι
και εάν συμβεί,
Εσύ είσαι
πιο Μεγάλος!

√ Θ ε έ μου
αυτή την χρονιά
να μην ξεχάσουμε:

Η ευτυχία
δεν είναι μακριά μας.
Είναι μέσα μας!
Δε μπορεί
να μην την έβαλες
στην καρδιά μας!

*π.Σπ.Ρ.