Μήνυμα ημέρας

Ημέρα Φωτισμού!

6 Ιανουαρίου 2022

Ημέρα Φωτισμού!

• Σήμερα,
έχουμε
φανέρωση
της Αγίας
Τριάδος!

• Σήμερα,
τα ουράνια
συνομιλούν
με τα επίγεια!

• Σήμερα,
ο δούλος
βαπτίζει
τον Δεσπότη!

• Σήμερα,
αγιάζεται
η φύσις!

• Σήμερα,
φωτίζονται
τα Σώματά μας!

• Σήμερα,
αγιάζονται
τα σπίτια μας!

• Σήμερα,
ο Μεγάλος
Αγιασμός
μας ενώνει!

• Σήμερα,
αισθανόμαστε
περήφανοι
που γνωρίζουμε
τον Χριστό!

• Σήμερα,
“μαλακώνουν”
οι καρδιές μας!

*π.Σπ.Ρ.