Μήνυμα ημέρας

Τα μάτια σου

8 Ιανουαρίου 2022

Τα μάτια σου

Τα μάτια σου

τα οποία

είδαν

το Πανάγιο Πνεύμα

με μορφή περιστεριού,

στρέψε τα

προς τα άνω,

προς Εκείνον,

παρακαλώντας

για τη σωτηρία μας!