Μήνυμα ημέρας

Αυτός που ξέρει

10 Ιανουαρίου 2022

Αυτός που ξέρει

Αυτός που ξέρει
δε μιλεί
κι όποιος μιλεί
δεν ξέρει!

Αυτός που ξέρει
προσπαθεί
και όλα
θα τα καταφέρει.!

(Κρητική μαντινάδα)