Μήνυμα ημέρας

Η Α π ο κ ά λ υ ψ η.

13 Ιανουαρίου 2022

Η Α π ο κ ά λ υ ψ η.

Το ανδρόγυνο
αποκαλύπτεται
στις διαφωνίες!

Τα αδέλφια,
στην κληρονομιά!

Τα παιδιά,
στις στερήσεις!

Οι φίλοι,
στα δύσκολα!

*π.Σπ.Ρ.