Πεμπτουσία· Ορθοδοξία-Πολιτισμός-Επιστήμες

Η θεραπεία των δέκα λεπρών

15 Ιανουαρίου 2022

Η θεραπεία των δέκα λεπρών

Η ευγνωμοσύνη και η αχαριστία είναι πνευματικές καταστάσεις, δηλώνουν παρουσία ή απουσία Αγίου Πνεύματος; Πώς μπορούμε να φθάσουμε στο σημείο να ευγνωμονούμε τον Θεό, όχι μόνο για τα καλά αλλά και για τα δυσάρεστα; Πώς πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό όταν ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα μας;

https://pemptousia.tv/view/b/category/Programs/subCategory/kardiakos_logos_1PkmT/id/kardiakos_logos_h_therapeia_ton_deka_lepron_mPxB1/lang/el_GR/fbclid/IwAR2SyGnY4IkOeEj12PYEPodoRoBN40Ht4aqMIVJ9iieoh8CXNIQs7sJahjc