Μήνυμα ημέρας

Aυτή είναι η πλάνη μας

16 Ιανουαρίου 2022

Aυτή είναι η πλάνη μας

«Το γνώρισμα όλων των μεγάλων Αγίων μας ήταν ότι, ήταν πολύ αυστηροί στον εαυτό τους και πολύ επιεικείς στους άλλους ανθρώπους.
Εμείς είμαστε πολύ αυστηροί στους άλλους αλλά πολύ επιεικείς σε μας.
Κι αυτή είναι η πλάνη μας…».

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος (✞ 13-01)