Μήνυμα ημέρας

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ

21 Ιανουαρίου 2022

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ