Μήνυμα ημέρας

Ο Θεός δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ

24 Ιανουαρίου 2022

Ο Θεός δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ