Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων

Με αναφορές στην Ουκρανία το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη Σαρακοστή

4 Μαρτίου 2022

Με αναφορές στην Ουκρανία το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη Σαρακοστή

Δεν νοείται Ορθόδοξος πνευματικότης χωρίς μετοχή στην Θεία Ευχαριστία, διά της οποίας οι πιστοί καθιστάμεθα εν σώμα, κοινωνία προσώπων, κοινότης ζωής, μέτοχοι της «κοινής σωτηρίας» εν τω Σωτήρι Χριστώ, ο οποίος είναι «κοινόν αγαθόν» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στον Κατηχητήριο Λόγου του για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία.

“Τόν ἰδικόν του βαρύν Σταυρόν αἴρει κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ὁ εὐσεβῆς Οὐκρα-νικός λαός, ὑφιστάμενος τά ἀνείπωτα δεινά ἑνός ἀπροκλήτου καί παραλόγου ἐπιθετι-κοῦ πολέμου, ὁ ὁποῖος σκορπᾷ τόν πόνον καί τόν θάνατον. Συμπάσχοντες μετά τῶν δοκιμαζομένων ἀδελφῶν καί τέκνων ἡμῶν, ἐντείνομεν τάς δεήσεις μας πρός τόν Κύριον τοῦ ἐλέους καί Θεόν τῆς εἰρήνης ὑπέρ ἀμέσου καταπαύσεως τοῦ πυρός καί ἐπικ-ρατήσεως τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποίαι εἶναι πρόγευσις τῆς πεπληρωμέ-νης χαρᾶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ”, τονίζει για τον Ουκρανικό λαό ο Παναγιώτατος.

Διαβάστε περισσότερα στο ope.gr