Άγ. Νικόλαος (Βελιμίροβιτς) Επίσκοπος ΑχρίδοςΆγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθοδοξία και Ορθοπραξία

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Αυτός που κτίζει το καλό, ταυτοχρόνως καταστρέφει το κακό!

5 Μαρτίου 2022

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Αυτός που κτίζει το καλό, ταυτοχρόνως καταστρέφει το κακό!

Πώς να αποφεύγουμε το κακό και να πράττουμε το καλό

«Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν» (Ψαλμός 33:15)

Σ’ αυτά τα λόγια συμπυκνώνονται όλες οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουμε εδώ στη γη, στη χοϊκή γη και με το χοϊκό, φυσικό σώμα μας.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1880-1956).

Τι νόημα πρέπει να έχει ο μόχθος μας, πού ν’ αποσκοπεί;
Στην απόκτηση δύο συνηθειών: πρώτον, ν’ αποφεύγουμε το κακό και δεύτερον, να κάνουμε το καλό.

Σχετικά με το τι είναι καλό και τι κακό μας πληροφορεί μεν η συνείδησή μας, εν μέρει όμως και όχι ξεκάθαρα, διότι είναι σκοτισμένη από την αμαρτία· απεναντίας η διδασκαλία του Χριστού μάς μιλάει πλήρως και ολοκάθαρα γι’ αυτό που είναι καλό και αυτό που είναι κακό.

Αδελφοί, τι ζητά από εμάς ο Χριστός μας;
Μας ζητά, όπως το ιερό των εκκλησιών μας στρέφεται πάντοτε προς ανατολάς, έτσι και οι ψυχές μας να στρέφονται πάντοτε προς το καλό.

Να αφήνουμε πίσω μας το κακό· ν’ αφήνουμε το κακό πίσω στις σκιές· ν’ αφήνουμε το κακό στην άβυσσο της λήθης· ν’ αφήνουμε το κακό στο σκοτάδι του παρελθόντος· να επεκτείνουμε τον εαυτό μας προς το καλό – να σκεπτόμαστε το καλό, να λαχταράμε το καλό, να μιλούμε για το καλό, να πράττουμε το καλό.

Ο Κύριος αναζητά κτίστες, όχι καταστροφείς.

Εκείνος ο οποίος κτίζει το καλό, ταυτοχρόνως με την ίδια πράξη καταστρέφει το κακό.

Αλλά όποιος πάει να καταστρέψει το κακό, σύντομα λησμονά πώς να οικοδομεί το καλό και μεταμορφώνεται σε κακοποιό.

Ο απόστολος του Χριστού μάς διδάσκει: Μισείτε το κακό και προσκολλάσθε εις το καλόν (Ρωμ. 12:9).

Μισείτε το κακό, αλλά μη, μισείτε τον άνθρωπο ο οποίος διαπράττει το κακό, διότι αυτός είναι ασθενής.

Αν μπορείτε ας θεραπεύσετε τον άρρωστο άνθρωπο, αλλά μη τον σκοτώσετε με το μίσος σας.

Προσκολληθείτε στο καλό και μόνο σ’ αυτό, διότι το καλό εκπηγάζει από το Θεό και Αυτός είναι η Κιβωτός κάθε καλού.

Ω, Αγαθέ και Πολυεύσπλαχνε Κύριε, δίδαξε μας ν’ αποφεύγουμε το κακό και να πράττουμε το αγαθό προς χάριν της δίκης Σου δόξας και της δίκης μας σωτηρίας.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας. Αμήν.

Από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο «Πρόλογος της Αχρίδος – Ιανουάριος», των εκδόσεων Άθως, Αθήνα 2009.