Μήνυμα ημέρας

Να συναναστρέφεσαι τους δίκαιους

17 Μαΐου 2022

Να συναναστρέφεσαι τους δίκαιους