Μήνυμα ημέρας

Με κρατάει στα χέρια Του

23 Μαΐου 2022

Με κρατάει στα χέρια Του