Ορθόδοξη πίστηΧαριτωμένες παραινέσεις

Σώπα εὐλογημένε, εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς δοκιμάζει..

9 Ιουνίου 2022

Σώπα εὐλογημένε, εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς δοκιμάζει..

Οἱ Ἅγιοι μὲ τὸ παράδειγμά τους καὶ τὸ βίωμα τοὺς μᾶς δείχνουν τὸν δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ὅλοι. Τὸν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτὸν δηλαδὴ ποὺ μᾶς δίδαξε ὁ Κύριος. Στὸ πρόσωπο τοῦ ἐλαχίστου συνανθρώπου μας νὰ βλέπουμε τὸν ἴδιο τὸν Χριστό..

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς πήγαινε γιὰ ἁγιασμὸ ἢ Εὐχέλαιο σὲ σπίτια χριστιανῶν. Κάποια φορᾶ βρέθηκε στὸ Κολωνάκι (μὲ τὸν Παπαδιαμάντη ποὺ τοῦ ἔκανε τὸν ψάλτη) τὸν εἴχανε μάθει οἱ Κολωνακιῶτες ποὺ ἦταν εὐλαβὴς καὶ τὸν καλούσανε. Καὶ κατεβαίνει ἀπὸ ἕνα ἀρχοντικὸ σπίτι -οἱ ζητιάνοι μεταξύ τους τὸ λέγανε:

«Ποῦ πάει ὁ παπάς; Πάει ἐκεῖ. Πᾶμε καὶ μεῖς».

Καὶ ἤτανε στὴν οὐρά, μπῆκε λοιπὸν ἕνας ζητιάνος ποὺ ἦταν πιὸ τσίφτης καὶ πηγαίνει κοῦτσα -κοῦτσα καὶ τοῦ λέει, παπᾶ δῶσε μου. Καὶ ὅ,τι εἶχε στὴ τσέπη τοῦ ὁ Ἅγιος τὰ ἔβγαλε καὶ τὰ ἔδωσε. Ἤτανε δίπλα του ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τοῦ λέει,

– Παπὰ πρόσεξε τὸν, γιατί αὐτὸν τὸν βλέπω στὴν πιάτσα.

– Ναί, ναί, ναί, δὲν πειράζει, δὲν πειράζει.

Καὶ περπατώντας τὸ τετράγωνο, αὐτὸς κάνει τὸ γύρο τοῦ τετραγώνου ἀπὸ τὴν πολυκατοικία τὴν ἑπόμενη καὶ πάει στὸ δεύτερο στενό, καὶ κουτσαίνει πάλι καὶ ξαναπάει μπροστὰ στὸν Ἅγιο. Καὶ ξαναβγάζει ἀπὸ τὴν ἄλλη τσέπη ὁ παπὰς καὶ τὰ δίνει. Θύμωσε ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τοῦ λέει,

– Παπά !!

– Ναί, ναί, τὸ ἔχω ὑπόψη μου, τὸ ἔχω ὑπόψη μου.

Στὴν τρίτη φορὰ κάνει τὸ ἴδιο. Ἐκεῖ, τὰ ‘χάσε, ἔχασε τὸν ἔλεγχο ὁ Παπαδιαμάντης καὶ τοῦ λέει,

– Καλὰ δὲν βλέπεις βρὲ παπά μου; Σήκωσε τὸ κεφάλι σου νὰ τὸν δεῖς. Ἀφοῦ εἶναι ὁ ἴδιος, φοράει τὰ ἴδια ροῦχα, τὰ ἴδια σκέρτσα κάνει.

Καὶ λέει,

– Σώπα εὐλογημένε, εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ μᾶς δοκιμάζει.

Ὁ Χριστός, ὁ Κύριος ὅλων, τὸ εἶπε ξεκάθαρα: «Ὅ,τι κάνατε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφούς μου, τὸ κάνατε σὲ μένα» (Μάτθ. 25, 40). Εἶναι ἀψευδὴς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

 

Πηγή: agiazoni.gr