Μήνυμα ημέρας

Η πέτρα κι ο άνθρωπος

26 Ιουνίου 2022

Η πέτρα κι ο άνθρωπος