Άγ. Σωφρόνιος Αγιορείτης-'Εσσεξ (Σαχάρωφ)Μήνυμα ημέρας

Λειτουργική γλώσσα (Γέροντας Σωφρόνιος του ‘Εσσεξ )

25 Απριλίου 2023

Λειτουργική γλώσσα (Γέροντας Σωφρόνιος του ‘Εσσεξ )

Είμεθα κατηγορηματικώς πεπεισμένοι ότι είναι αναγκαία η χρήσις της παραδεδομένης Λειτουργικής γλώσσης εν ταις εκκλησιαστικαίς ακολουθίαις.Ουδόλως υπάρχει ανάγκη αντικαταστάσεως αυτής υπό της γλώσσης της καθ ημέραν ζωής, πράγμα όπερ αναποφεύκτως θα καταβιβάση το πνευματικόν επίπεδον και θα προξενήση ούτως ανυπολόγιστον ζημίαν.