Κατηγορία

Christianity

Ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Anthony Bloom Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))

Κατηγορίες: Christianity, In English, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ξένες γλώσσες, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Σήμερα γιορτάζουμε τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τί γνωρίζουμε γι’ αὐτό; Ἀκούσαμε ὑπέροχες προσευχές χθὲς τήν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλὰ...

Περισσότερα